Alte acte normative

Pe lângă actele specifice domeniului prevenirii şi combatere a traficului de persoane precum şi asistenţei victimelor traficului, atât la nive internaţional cât şi naţional au fost adoptate acte normative în domenii conexe tematicii traficului (drepturile copilului, protecţia victimelor, exploatare prin muncă etc.) Cele mai relevante documente sunt enumerate mai jos.

 

 

 

La nivel naţional:

 

 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale

 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Ordinul nr. 123-429/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii

 

Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 

Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor

 

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

 

La nivel internaţional:

 

 

Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990

 

Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată de România prin Legea nr.203/2000

 

Decizia Consiliului Uniunii Europene privind combaterea pornografiei infantile pe Internet, publicată în Jurnalul Oficial L 138, 09/06/200

  

Decizia cadru a Consiliului Uniunii Europene 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de fiinţe umane, publicată în Jurnalul Oficial L 203, 01/08/2002

  

Decizia cadrul a Consiliului Uniunii Europene 2004/68/JAI din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei cu minori, publicată în Jurnalul Oficial L 13, 20/01/2004

 

 

Forma textelor acestor acte normative este cea în vigoare la data de 1 decembrie 2013, incluzând modificările şi completările până la această dată.

Direcţionează 2%!

Direcţionează 2% din impozitul tău pe venit Citeşte mai mult...

Fii voluntar!

Dacă vrei să faci voluntariat...
Citeşte mai mult...